หน้าโต๊ะจักรบ้านโพ้งลาย

Product Description

หน้าโต๊ะจักรบ้าน โพ้งลาย ราคาสบายกระเป๋าสำหรับจักรบ้านและจักรอุตสาหกรรมผลิตโดยโรงงานแสงฟ้าสยาม ลายไม้สวย เก็บสีเรียบร้อย 
- สินค้าเฉพาะหน้าโต๊ะ ไม่รวมขาจักร

  • Material : MDF
  • Top : High Pressure Laminate
  • Paint : Polyurethane
  • Standard Size : 450 x 750 mm.and customized size.
  • Standard Thickness : 20 mm.

 

Product Details

111 หมุ่ 10 ถนน บางหลวง-ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73180

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 034-900955, Email: Sales@sangfhasiam.com, Line: @Sangfhasiam

2017 © Sangfha Siam Co., LTD. ALL Rights Reserved.